Design sprints

Van idee naar gevalideerd prototype in 4 dagen.

Onze Design Sprints zijn de snelste manier om jouw app-idee te toetsen. In slechts 4 dagen leer je of jouw app levensvatbaar en haalbaar is. Stop met coderen en start met leren!

Shape 1

Wat is een design sprint?

Design sprints zijn een krachtige methode om ideeën voor apps snel en effectief te valideren. In slechts 4 dagen bedenk je een oplossing voor een probleem en de oplossing wordt uitgewerkt in een prototype en getest onder échte gebruikers. Deze vorm van valideren levert enorm veel inzichten op die je meeneemt in de verdere ontwikkeling van je concept. Design sprints besparen veel tijd en geld omdat je voorafgaand aan de ontwikkeling aannames valideert en feedback ontvangt van gebruikers die je anders pas na de ontwikkeling van de app zou krijgen.

Waarom design sprints?

Design sprints zijn een effectieve en tijdbesparende manier om de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een app-idee te valideren. Met behulp van een design sprint heb je binnen 4 dagen antwoord op de vraag of jouw idee of concept haalbaar en levensvatbaar is.  Met design sprints bespaar je veel tijd en geld, in vergelijking tot een traditioneel ontwerp,- en ontwikkelproces. Design sprints worden ingezet om teams bij elkaar te brengen om gezamenlijke problemen op te lossen, snel uit te werken in een prototype om vroegtijdig in het proces feedback op te halen door te testen onder échte gebruikers.

Hoe werkt een design sprint?

In een design sprint wordt eerst het probleem onderzocht om tot een probleemstelling te komen waarvoor het team oplossingen gaat bedenken. Vervolgens worden er meerdere oplossingen uitgewerkt in schetsen en prototypes die het team op de 5de dag van de design sprint gaan valideren middels een gebruikerstest. Het creatief proces wordt volledig gefaciliteerd door onze design sprint facilitator, waardoor het team effectief gebruik maakt van de tijd en ruimte die er beschikbaar is.

Maandag

Definiëren van de uitdaging en helder krijgen welk probleem we willen oplossen en waarom.

Dinsdag

Samen bedenken en schetsen we verschillende oplossingen,

Woensdag

We werken de oplossing uit in een prototype die we kunnen gebruiken in de gebruikerstesten.

Donderdag

Onze oplossing testen we middels gebruikerstesten onder 5 échte gebruikers om feedback te halen.

Van design sprint naar digital roadmap. 

Design sprints slaan de brug tussen verschillende disciplines en stakeholders. Het zorgt ervoor dat stakeholders met verschillende belangen voldoende draagvlak en betrokkenheid hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Daarnaast is de vertaalslag van een conceptueel idee naar een bruikbaar prototype doorslaggevend in het overtuigen van stakeholders en eventueel investeerders in de ontwikkeling van de oplossing. Met design sprints verlaag je het investeringsrisico door aannames vroegtijdig testen en doordat het team in een hoog tempo het proces doorloopt forceert het focus, productiviteit en besluitvorming.

Samen sprinten?

Myler heeft ervaring in het faciliteren van design sprints voor teams die bezig zijn met innovatie, valideren en business modelling. Benieuwd naar de mogelijkheid van design sprints binnen jouw organisatie? Neem contact contact met ons op.