Product discovery

Valideer je idee in weken. Geen maanden.

Of je nu van plan bent om een nieuw digitaal product te bouwen, je app opnieuw wilt ontwerpen of je concept aan investeerders wilt presenteren, wij kunnen je helpen het risico op falen te verkleinen met onze product discovery fase.

Waar heb je product discovery voor nodig?

1. Bouwen van nieuwe producten

Bij het ontwikkelen van een nieuw digitaal product is het essentieel ervoor te zorgen dat het werkelijk de echte pijnpunten van gebruikers oplost. Het lanceren van een volledige mobiele app vergt veel tijd, geld en middelen.

Wij creëren en testen prototypes met echte gebruikers. Prototypes zijn 'goedkoop' en snel te ontwikkelen, waardoor je je app-idee snel kunt testen en binnen korte tijd bruikbare data kunt verzamelen om weloverwogen beslissingen te nemen.

2. Pitchen bij investeerders & stakeholders

Bij het benaderen van investeerders of het presenteren van je idee aan stakeholders is het van groot belang om je concept helder te communiceren en te onderbouwen met data. Door een prototype te creëren en te testen met echte gebruikers, beschik je over waardevolle data en gebruikersfeedback die je kunt gebruiken in je presentatie. Sterke argumenten, ondersteund door data en visueel aantrekkelijk. Laat de financiering maar komen!

3. Feature ontwikkeling

Het continu verbeteren van je app is essentieel. De behoeften, wensen en pijnen van je gebruikers veranderen, en jouw product moet hierin mee. Voordat je aanzienlijke budgetten toewijst aan doorontwikkeling, biedt prototyping een snelle en goedkope manier om nieuwe functies te visualiseren en te testen, nog voordat er een regel code is geschreven.

4. Product scaling

Bij het voorstellen van een verandering voor een groeiende of volwassen app, is het verstandig om eerst een prototype te maken voordat je met de ontwikkeling begint. Door het prototype te testen, kun je beoordelen of de voorgestelde veranderingen bijdragen aan je doelen en wat de impact ervan is op de gebruikerservaring.

Shape 2

Wat levert het je op

Personas

Gedetailleerde personas die gebruikt worden gebruikt voor verdere productontwikkeling en product discovery.

Digital prototype

Een prototype van je MVP waarmee we gebruikerstests kunnen uitvoeren met echte gebruikers voordat we ook maar één regel code schrijven.

Stakeholders buy in

Een gedragen productvisie en gevalideerd product door prototyping, gebruikerstesten en onderzoek voor stakeholder buy in.

Kostenindicatie

Een gedetailleerde kosten indicatie voor het ontwerpen en ontwikkelen van je MVP en eerste aanzet voor je roadmap & releases.

Developer hand-off

Alles wat je nodig hebt voor de ontwikkeling van je MVP: userflows, prototype, test resultaten, doelen, tech aanbevelingen.

Next steps

Product Discovery helpt je om rationele en verstandige keuzes te maken in nodige of toekomstige productinvestering.

Jij hebt vragen.

Wij hebben antwoorden.

Wat haal ik hieruit?

Verwacht aan het eind van het proces een heldere klantpersona, gevalideerd product prototype, strategische product roadmap en MVP-schattingen. De inzichten uit deze workshops zijn cruciaal voor het tot leven brengen van je product visie en om stakeholder buy in te krijgen.

Hoelang duurt deze fase?

Elk project is natuurlijk anders, maar gemiddeld kun je resultaat tussen 2-4 weken verwachten.

Wie zijn er betrokken in dit proces?

Om draagvlak te creëren betrekken we vertegenwoordigers vanuit de business bij de workshop. Dit kunnen product owners, managers, designers, developers of andere experts zijn.

Wat is een prototype?

Het is een klikbare wireframe van het product. Je maakt een prototype om te zien hoe gebruikers het product in real life gebruiken. Begrijpen ze het concept? Is het intuïtief genoeg? Op dit punt kunnen gebruikers ook feedback geven op het concept.

Wat is een roadmap?

Het is het traject dat je uitstippelt voor hoe je product ontwikkeld gaat worden. Het helpt je om in te schatten welk budget en welke middelen je nodig hebt in welke fase.